TukiAsetuksetKalenterin lukitusAutomaattinen varauksen lukitus

Automaattinen varauksen lukitus

Kalenteri voidaan asettaa lukitsemaan varaukset tiettyä päivää ennen varatun työtehtävän alkamista. Esimerkiksi automaattisen lukituksen arvolla 3 päivää, ei varausta voi poistaa työtehtävän alkuun ollessa kolme päivää tai vähemmän. Hallinnoija voi poistaa edelleen varauksia normaalista lukituksesta huolimatta.

Tee lukitus näin

  • Mene kohtaan: Asetukset-välilehti Kalenterin lukitus Automaattinen varauksen lukitusaika (päivää) ennen varauksen alkua
  • Aseta valinta Automaattinen varauslukitus aktiivinen valituksi
  • Aseta lukema 0-100, kuinka monta päivää ennen varaus lukittuu
    (0 = samana päivänä, 1 = edellisenä päivänä, 90 = n. kolme kuukautta aiemmin)
  • Muista tallentaa asetus painamalla Tallenna lukitukset -painiketta