TukiHallinnointiTyötehtävien julkaiseminen pyhä- ja poikkeuspäiville

Työtehtävien julkaiseminen pyhä- ja poikkeuspäiville

Jos palvelutilillä on otettu käyttöön pyhä- ja poikkeuspäivät, voidaan ne erottaa normaaleista arkipäivistä asetettaessa työtehtäviä varattaviksi.
Valitun aikavälin ollessa yli seitsemän päivän pituinen, tulostuu pyhä- ja poikkeuspäivät viikonpäivien jälkeiseen osioon.
Lyhemmän aikavälin pyhä- ja poikkeuspäivät tulostuvat omille päivämäärilleen, eikä työtehtävien asettaminen poikkea tällöin normaalista (ohje).

Julkaise työtehtäviä pyhä- ja poikkeuspäiville näin

Tämä ohje on pitkän aikavälin (> 7 päivää) jaksolle, koska se poikkeaa normaalista tavasta julkaista työtehtäviä.

 • Mene kohtaan: Hallinnointi-välilehti
 • Valitse Ensimmäinen päivä aikavälille -kuvaketta painamalla ja valitsemalla päivä
  ( ensimmäinen päivä, jolle halutaan asettaa työtehtäviä)
 • Valitse Viimeinen päivä aikavälille -kuvaketta painamalla ja valitsemalla päivä
  ( viimeinen päivä, jolle halutaan asettaa työtehtäviä)
 • Valitse aikaväli
 • Mene viikonpäivien jälkeiseen osioon Pyhä- ja poikkeuspäivät Aseta työtehtäviä pyhä- ja poikkeuspäiville
 • Halutun (juhla)päivän osiossa paina Lisää työtehtävä -pudotusvalikkoa
 • Valitse pudotusvalikosta joko haluttu tehtäväkokoelma tai yksittäinen tehtävätyyppi
  (katso miten asetuksissa lisätään tehtävätyyppejä ja tehtäväkokoelmia)
 • Valitse tehtävä
 • Asetettavat tehtävät tulevat esille päivän listaan
  ( tehtävien kellonaikoja, loppumisen päivämääriä ja lukumäärää voidaan muuttaa)
 • Lisättävät päivät
 • Kun halutut työtehtävät on asetettu päiviin, julkaistaan työtehtävät painamalla Julkaise työtehtävät -painiketta
 • Julkaistut työtehtävät tulevat esiin pyhä- ja poikkeuspäivien listaan
 • Lisätyt tehtävät